Novinky & Aktualizácie
Brúsenie je technológia obrábania, pri ktorej sa materiál odoberá geometricky nedefinovateľnými reznými klinmi brúsneho kotúča, ktoré oddeľujú častice povrchových vrstiev obrobkov brúsnym zrnami uloženými v spojive, na nosnom nástroji alebo voľne. Od iných spôsobov obrábania sa odlišuje vytváraním malorozmerných nepravidelných triesok a nedefinovanou reznou hranou.
PRODUKTY

Hodiny
Hodiny Pieskovanie motív na zrkadlá, spekanie a farbenie.

Misy
Misa Spekanie a ohýbanie.

Zrkadlá
Zrkadlá Pieskovanie a vytráž.

Kuchynské dvierka
Kuchynské dvierka Ponuka rôznych spôsobov vyhotovenia, aj s farebným pieskovaním.

Rámy
Rámy Možnosti: Pieskované, vytrážové, falošná vytráž.